Od Obchodnej na Americké príjemne a bezpečne ...

Projekt 01: Mickiewiczova ulica

Mickiewiczova ulica je dnes dopravne zaťaženou ulicou s hlukom a znečistením z áut a nepohodlnou chôdzou či jazdou na bicykli. Ulica pritom spája Obchodnú s atraktívnymi štvrťami východne od centra mesta a s mestskou časťou Nové Mesto. Má teda mimoriadny potenciál stať sa prepojením Starého a Nového Mesta, predĺžením Obchodnej ulice až po Americké námestie. Táto ulica sa môže stať príjemným miestom so zeleňou a navštevovanými prevádzkami na prízemí budov. Aby sa to podarilo, navrhujeme Mickiewiczovu postupnými krokmi dopravne ukľudniť a priblížiť ju viac ľuďom.

Mickiewička dnes

Podstatnú časť ulice zaberá dynamická aj statická doprava.

Mickiewička zajtra

V našom návrhu sme vylúčili osobnú dopravu. Prenechali sme ju MHD, cyklistom a chodcom. Ulicu sme vrátili ľuďom.

aktuálna situácia

Jednosmerná ulica uvoľní priestor pred Metropolom a uľahčí prístup do nemocnice.

návrh

Jednosmerná ulica uvoľní priestor pred Metropolom a uľahčí prístup do nemocnice

Prezentácie na stiahnutie

Dopravná štúdia

26. apríla 2017, Dopravná komisia Staré mesto

Dopr. riešenie Mickiewiczovej ul.

31. január 2018, Satori Stage, Mickiewiczova 9, Ing. arch. Tomáš Šebo

Susedské stretnutie

31. januára 2018, Satori Stage, Mickiewiczova 9

Korzo Mickiewiczova ulica

Priestorové znázornenie riešeného územia

Dopravná analýza

Ing.Milan Skýva, Ústav dopravného inžinierstva hl. mesta Bratislava

Zaspala Bratislava dobu?

komplexná prezentácia aktivít OZ Mesto na úrovni

Aktuálne z blogu o Mickiewičke

InšpirácieMickiewiczova
15. mája 2018

Do Bratislavy príde architekt, ktorý z Ľubľany urobil mesto pre ľudí

Street festival WhatCity? na Mickiewičke prinesie to najlepšie z pouličného Dobrého trhu aj konferencie o mestách WhatCity. Bratislavu pri tejto príležitosti navštívi viacero inšpiratívnych hostí,…
Mickiewiczova
19. apríla 2018

Ako by mohlo vyzerať centrum Bratislavy?

Obyvatelia, susedia, podnikatelia, ale i zástupcovia magistrátu sa na spoločnom susedskom stretnutí rozprávali o tom, ako by mala a mohla vyzerať Mickiewiczova ulica. Mickiewička, ako domáci…
Hurbanove kasárneMickiewiczova
12. apríla 2018

Výstava študentských návrhov revitalizácie Hurbanových kasární

Študenti s nezaťaženým myslením odvážne prinášajú nápady doplniť priestory o nové objekty a často tým menia urbanistické parametre priestoru   Objekt Hurbanových kasární s novou…

Vizualizácie návrhu novej Mickiewiczovej ulici