Premena ulice na mestský bulvár

Projekt 02: Bulvár Štefánikova

Štefánikova ulica kedysi patrila k najvýznamnejším bratislavským triedam, kde vzniklo mnoho výstavných domov. Hoci dopravný význam sa zachoval, jej honosnosť upadla. Napriek prítomnosti mnohých inštitúcii, bánk či úradov, vplyvom dopravnej záťaže ulica pôsobí skôr ako výpadovka. Návrh Bulváru Štefánikova pretvára ulicu na príjemné miesto s dostatkom priestoru pre chôdzu i verejnú dopravu. Dôsledkom úprav by malo byť jej pretvorenie na skutočne veľkomestskú triedu aktivovaním parteru a nájdením zašlej dôstojnosti a úrovne.