Street festival WhatCity? na Mickiewičke prinesie to najlepšie z pouličného Dobrého trhu aj konferencie o mestách WhatCity. Bratislavu pri tejto príležitosti navštívi viacero inšpiratívnych hostí, ktorí predstavia svoje skúseností z transformácie miest. Jedným z nich bude aj Janez Koželj, hlavný architekt a viceprimátor slovinského hlavného mesta. Porozprávať sa s ním budete môcť tvárou v tvár 19.mája na Mickiewiczovej ulici.

 

Janez Koželj je od roku 2006 viceprimátorom Ľubľany a jej hlavným architektom už tretie volebné obdobie. Zodpovedal za prípravu materiálu, nazvaného Ljubljana 2025, vizionárskeho ale i praktického dokumentu, ktorý stanovuje základné rámce rozvoja mesta. Úspechom plánu Ljubljana 2025 je postupná, ale kontinuálna realizácia menších projektov, vďaka ktorým sa podarilo zmeniť mentalitu obyvateľov i politikov a vytvoriť živé mesto. Ľubľana ako mesto veľmi podobné Bratislave využíva malé, neustále pribúdajúce zmeny vo verejných priestoroch, ktoré sú úspešnejšie aj ekonomickejšie ako veľké projekty. Prepojením malých zásahov vzniklo živé, zelené centrum, ktoré si podľa prieskumov pochvaľuje 92 percent obyvateľov a návštevníkov mesta.

Dokument Ljubljana 2025 predstavuje budúcnosť Ľubľany ako príjemného zeleného mesta, ktoré si zachováva svoj charakter a identitu, dbá na potreby obyvateľov a zlepšuje podmienky ich života. Počíta obnovou verejných priestranstiev a parkov, revitalizáciou nábreží rieky Ljubljanice, pretvorením ulíc na bulváre, realizáciou nových kultúrnych, športových a zdravotníckych centier alebo silnejšieho zapojenie univerzity a aktívnych občanov do života mesta. Mnoho z ideí plánu Ljubljana 2025 sa už skutočne realizovalo. Ľubľana vybudovala alebo zrekonštruovala mosty, zrevitalizovala viaceré verejné priestranstvá, ulice a námestia, ktoré boli v minulosti doménou automobilov. Tie sa stali pešími bulvármi, v meste vznikli kultúrne centrá. V roku 2016 bola ocenená ako hlavné zelené mesto Európy.

Ukážkovou zmenou slovinského hlavného mesta je premena Slovenskej cesty, najvýznamnejšej a najdlhšej ulice priamo v centre mesta. Po precízne pripravenom procese sa táto pôvodne dopravne veľmi zaťažená a rušná cesta premenila na zdieľaný priestor, kde získali adekvátny priestor chodci, cyklisti i verejná doprava. Zo Slovenskej cesty sa stal živý, bezpečný a príjemný bulvár, ktorý pozitívne ovplyvňuje celé centrum Ľubľany.

Festival WhatCity? na Mickiewičke chce poukázať na ďalšie podobné pozitívne príklady transformácie ulíc. Celodenné podujatie na Mickiewiczovej ponúkne možnosť sa porozprávať tvárou v tvár s tridsiatimi domácimi a zahraničnými rečníkmi na tému verejných priestorov, dopravy alebo správy. Debatovať sa bude aj o možnej premene rušnej a tranzitnej Mickiewiczovej ulice na príjemnejšie miesto pre obyvateľov i návštevníkov Starého Mesta, na atraktívnu ulicu, ktorá predĺži pešiu líniu z centra Bratislavy. Konferencia prebieha v netradičnom formáte rozhovorov jeden na jedného. Pozvanie prijali aj americký odborník na správu verejných priestranstiev, holandská odborníčka na využitie prázdnych budov, architekti, experti na dopravu, ľudia s telesným znevýhodnením, ale aj susedia z Mickiewiczovej ulice.

Viac informácií nájdete na http://whatcity.sk/mickiewicka/

Transformácia Slovenskej ulice v centre Ľubľany na zdieľaný priestor pre verejnú dopravu a chodcov. Foto: Dekleva Gregorič architects

Transformácia Slovenskej ulice v centre Ľubľany na zdieľaný priestor pre verejnú dopravu a chodcov. Foto: Dekleva Gregorič architects

Transformácia Slovenskej ulice v centre Ľubľany na zdieľaný priestor pre verejnú dopravu a chodcov. Foto: Dekleva Gregorič architects

Transformácia Slovenskej ulice v centre Ľubľany na zdieľaný priestor pre verejnú dopravu a chodcov. Foto: Dekleva Gregorič architects

Zapojte sa do diskusie