Na vstupe do Mickiewiczovej ulice od Obchodnej sa nachádzajú Hurbanove kasárne, kedysi jeden z mnohých kasárenských areálov slúžiaci mohutnej bratislavskej posádke. Armáda ich však prestala využívať už dávno a poskytla ich Ministerstvu kultúry, ktoré tu prevádzkuje Slovenské múzeum dizajnu. Napriek tomu majú kasárne stále nevyužitý potenciál, ktorý sme sa rozhodli v spolupráci so študentmi STU preskúmať.

V zimnom semestri sa tejto téme venovala približne stovka študentov tretieho ročníka FA STU pod vedením prof. Špačka, z ktorých 30 najlepších prezentuje svoje práce na aktuálnej výstave v Galérii Satelit priamo v priestoroch Hurbanovych kasární. Kasárne sa javili ako veľmi dobrá príležitosť pre to, aby mladé talenty preskúmali silu tejto lokality. Zadanie bolo nad rámec tretiackych osnov, no zároveň výzvou, ktorú by svojím spôsobom mohli žiaci podchytiť. Ide totiž o súbor priestorov pre umeleckú komunitu prepojený s historickými a výstavnými priestormi súčasnej galérie, nie klasické zadanie bytovky, ktoré sa štandardne tretiakom zadáva. Zámerom bolo, aby študenti skúmali aj možnosti ako koncept prezentovať smerom navonok ku Kollárovmu námestiu a ako ho zapojiť do mestského organizmu a pomôcť tak okoliu a celej lokalite.

Potenciálny inštitucionálny investor, Ministerstvo kultúry SR, dáva šancu, že pri dobrej koordinácii viacerých inštitúcií môže vzniknúť živé centrum pre umeleckú komunitu s množstvom benefitov v prospech celej lokality. Všade vo svete sú verejno-prospešné stavby tým impulzom, ktorý spúšťa oživovanie a zveľaďovanie štvrtí a často sa takéto stavby cielene umiestňujú do štvrtí, ktorým majú pomôcť rozvíjať sa. Existuje teda reálna šanca, že rozsiahly areál Hurbanových kasární, ktorý má veľkolepé priestory pred budovou, ale aj na nádvorí a v samotnej budove by bolo možné prepojiť s okolitými bodmi, čo by pomohlo celému priestoru v širšom kontexte.

Jedným z týchto bodov je práve Mickiewiczova ulica, ktorá je súčasťou dlhšej trasy siahajúcej z historického centra mesta po Obchodnej, Mickiewiczovej a cez Krížnu až do mestskej časti Nové Mesto. Pozdĺž tejto línie sa nachádza viacero zaujímavých verejných priestorov, inštitúcii, kaviarní a reštaurácii a obchodov. Hurbanove kasárne zohrávajú kľúčovú úlohu – nesmie sa preto z nich stať do seba uzavretý areál, ale otvorená, vitálna a atraktívna inštitúcia, ktorá prispeje k ďalšiemu oživeniu okolia.

Preto neváhajte a navštívte Galériu Satelit, kým máte príležitosť. Výstava prebieha do 29. marca., otváracie hodiny 13:00-18:00 denne okrem pondelka.

 

Organizátori výstavy:
Slovenské centrum dizajnu, Satelit, galéria dizajnu SCD, Architekti Šebo Lichý, ITB Dobrý developer a Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave

 

Výber z diel:

Viera Gurová

Tomáš Sternačák

Patrik Domanický

Michal Pajerský

Michaela Perejdová

Martina Fidriková

Marianna Krajčírová

Lenka Hricová Jančová

Juraj Ženiš

Zapojte sa do diskusie