Mickiewiczova ulica, spájajúca Kollárovo a Americké námestie, patrí k rušným a dopravne zaťaženým bratislavským uliciam, a to aj napriek tomu, že je pomerne úzka. Ide tak o nepríjemné miesto pre chodcov či cyklistov, to sa však teraz môže zmeniť.

Už niekoľko rokov sa v architektonickej kancelárii Architekti Šebo Lichý a v spoločnosti ITB Development zamýšľame nad tým, ako túto ulicu poľudštiť. Vidíme jej skvelý potenciál – leží v pokračovaní Obchodnej, ktorú spája s peknými mestskými obytnými štvrťami okolo Medickej záhrady či Krížnej ulice a pokračuje ďalej do Nového Mesta. Dnes však neláka na prechádzky a nie je tu zatiaľ ani veľa atraktívnych obchodov či prevádzok (hoci sa situácia postupne zlepšuje). Na to, aby sme ju mohli brať ako prirodzené pokračovanie pešej zóny z centra mesta, je príliš hlučná, nebezpečná a rušná. Niet sa prečo čudovať, že sa tu takmer nikto nezastavuje, a využíva ju nanajvýš len ako prechod do iných častí mesta.

Veríme, že máme riešenie, ako ulicu zhumanizovať a spraviť príjemnejšou pre všetkých – chodcov, cyklistov, obyvateľov, návštevníkov. Po spolupráci s ďalšími odborníkmi a partnermi sme vytvorili víziu Bulváru Mickiewiczova – víziu, ktorú vám predstavíme na tejto stránke.

Zapojte sa do diskusie