Mesto na úrovni je iniciatíva rovnomenného občianskeho združenia, za ktorým stoja architekti, urbanisti a developeri so záujmom o Bratislavu. Cieľom združenia je vhodne pripravenými zásahmi zvýšiť kvalitu života v Bratislave a urobiť z nej mesto na skutočne vysokej úrovni. Za OZ Mesto na úrovni stoja spoločnosť ITB Development a architektonická kancelária Architekti Šebo Lichý a p. Ján Sališ.

https://www.mestonaurovni.sk/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/arrows_button_down.svg
Prepojenie Starého a Nového Mesta

01 Mickiewiczova ulica

Mickiewiczova ulica je dnes dopravne zaťaženou ulicou s hlukom a znečistením z áut a nepohodlnou chôdzou či jazdou na bicykli. Ulica pritom spája Obchodnú s atraktívnymi štvrťami východne od centra mesta a s mestskou časťou Nové Mesto…

Premena ulice na mestský bulvár

02 Bulvár Štefánikova

Štefánikova ulica kedysi patrila k najvýznamnejším bratislavským triedam, kde vzniklo mnoho výstavných domov. Hoci dopravný význam sa zachoval, jej honosnosť upadla. Napriek prítomnosti mnohých inštitúcii, bánk či úradov, vplyvom dopravnej záťaže ulica pôsobí skôr ako výpadovka. Návrh Bulváru Štefánikova pretvára ulicu na príjemné miesto s dostatkom priestoru pre chôdzu i verejnú dopravu. Dôsledkom úprav by malo byť jej pretvorenie na skutočne veľkomestskú triedu aktivovaním parteru a nájdením zašlej dôstojnosti a úrovne.

Prekrytie diaľnice a prepojenie Petržalky s centrom mesta

03 Nová Einsteinova

Nová Einsteinova je urbanistickou štúdiou, ktorá si kladie za cieľ načrtnúť víziu riešenia urbanistického problému, ktorým je diaľnica na Einsteinovej ulici, oddeľujúca Petržalku od centra mesta. Návrh počíta s prekrytím komunikácie a priblížením najväčšieho slovenského sídliska k zeleným oblastiam okolo rieky Dunaj a k historickému jadru Bratislavy. Plató, ktoré nad cestou vznikne, umožní nielen sceliť územie, ale aj doplniť zástavbu a vytvoriť kvalitné verejné priestranstvá. Na projekte sme spolupracovali s Petrom Gerom, ktorý bol stavebným riaditeľom zodpovedným za rozvoj centrálnych častí Hamburgu.