Mickiewiczova

Hurbanove kasárne bez/pre ľudí?

Na vstupe do Mickiewiczovej ulice od Obchodnej sa nachádzajú Hurbanove kasárne, kedysi jeden z mnohých kasárenských areálov slúžiaci mohutnej bratislavskej posádke. Armáda ich však prestala…
Adrian
22. marca 2018