Prekrytie diaľnice a prepojenie Petržalky s centrom mesta

Projekt 03: Nová Einsteinova

Na tejto sekcii sa pracuje! Informácie o projekte Einsteinovej ulice doplníme čoskoro.

Nová Einsteinova je urbanistickou štúdiou, ktorá si kladie za cieľ načrtnúť víziu riešenia urbanistického problému, ktorým je diaľnica na Einsteinovej ulici, oddeľujúca Petržalku od centra mesta. Návrh počíta s prekrytím komunikácie a priblížením najväčšieho slovenského sídliska k zeleným oblastiam okolo rieky Dunaj a k historickému jadru Bratislavy. Plató, ktoré nad cestou vznikne, umožní nielen sceliť územie, ale aj doplniť zástavbu a vytvoriť kvalitné verejné priestranstvá. Na projekte sme spolupracovali s Petrom Gerom, ktorý bol stavebným riaditeľom zodpovedným za rozvoj centrálnych častí Hamburgu.