Prekrytie diaľnice a prepojenie Petržalky s centrom mesta

Projekt 03: Nová Einsteinova

Nová Einsteinova je urbanistickou štúdiou, ktorá si kladie za cieľ načrtnúť víziu riešenia urbanistického problému, ktorým je diaľnica na Einsteinovej ulici, oddeľujúca Petržalku od centra mesta. Návrh počíta s prekrytím komunikácie a priblížením najväčšieho slovenského sídliska k zeleným oblastiam okolo rieky Dunaj a k historickému jadru Bratislavy. Plató, ktoré nad cestou vznikne, umožní nielen sceliť územie, ale aj doplniť zástavbu a vytvoriť kvalitné verejné priestranstvá. Na projekte sme spolupracovali s Petrom Gerom, ktorý bol stavebným riaditeľom zodpovedným za rozvoj centrálnych častí Hamburgu.